ادعا خدایی فرعون

می گویند ابلیس، زمانی نزد فرعون آمد در حالیکه فرعونخوشه ای انگور در دست داشت و
می خورد.

ابلیس به او گفت: آیا هیچکس می تواند این خوشه انگور رابه مروارید خوش آب و رنگ
مبدل سازد؟

فرعون گفت: نه.

ابلیس با جادوگری و سحر، آن خوشه انگور را به دانه هایمروارید تبدیل کرد.

فرعون تعجب کرد و گفت: آفرین بر تو که استاد وماهری.

ابلیس سیلی ای بر گردن او زد و گفت: مرا با این استادیبه بندگی قبول نکردند، تو با
این حماقت چگونه دعوی خدایی می کنی؟

 

/ 3 نظر / 19 بازدید
نازک دل

سلام ممنون از اینکه بهم سر زدی وبلاگ فوق العاده زیبایی داری منتظر نظرات بعدی شما هستم [تایید]

پیام

گل ها را تقسیم می کردند گل سرخ نصیب خار شد

mesisa

سلام بر پیام جان عزیز ممنون که سر زدید اختیار داری راستی می خوام بلینکمت خواستی بلینکممممممممم[چشمک][نیشخند]