نوروز مبارک

یادم باشد که زیبایی‌های کوچک را دوست بدارم حتی اگر در میان زشتی‌های بزرگ باشند.

یادم باشد که دیگران را دوست بدارم آن گونه که هستند ، نه آن گونه که می‌خواهم باشند.

یادم باشد که هرگز خود را از دریچه نگاه دیگران ننگرم که من اگر خود با خویشتن آشتی نکنم هیچ شخصی نمی‌تواند مرا با خود آشتی دهد.

یادم باشد که خودم با خودم مهربان باشم چرا که شخصی که با خود مهربان نیست نمی‌تواند با دیگران مهربان باشد.

نوروز مبارک

88 که سال خوبی نبود شاید هم از یک نظر از بهترین سالها بود عجیب است این تناقض به هر حال درشکفتن جشن نوروز برایت در سال جدید سرسبزی جاودان و شادی، اندیشه‌ای پویا و آزادی و برخورداری از همه نعمتهای خدادادی برای خود وخانواده ات آرزومندم

/ 0 نظر / 18 بازدید