/ 9 نظر / 22 بازدید
سعيده ...

سلام همان غاری که از وارد شدن به آن واهمه دارید ، میتواند سرچشمه آن گنجی باشد که دنبالش می گشتید . . . با انديشه ثروت اپم .

نسیم

سلام با خداحافظی به روزم و متنظر حضورت

من بی من

....ღ♥ღ ..ღ♥ღ ..ღღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ ...ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღ♥ღღ .......................ღ♥ღ ...........ღ♥ღ...ღ♥ღ ...........ღ♥ღ ...........ღ♥ღ.........ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ..ღ♥ღ.......ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ......ღ♥ღ.....ღ♥ღ.....ღ♥ღ ...........ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ ......ღ♥ღ ...........ღ♥ღღ♥ღ♥ღ♥ღღ♥ღღ♥........ღ♥ღ ....................................................ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..........................@@..@@.............ღ♥ღ ..............................@@................ღ♥ღ ..............................@@...............ღ♥ღ ................................................ღ♥ღ

سمیرا

سلام ممنون از با بت این سایت

آنا . احسان

@...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ @...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@......@.....@......@.........@......@.....@ @.@........@.@....@.........@....@.........@....@.........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@...............@....@.........@ @....@..@....@....@.........@...............@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@ @......@.......@....@.........@................@....@.........@ @...............@..........@............@@@@@.........@ @@..........@@.....

نسیم

سلام ...... به روزم با یه داستان زیبا

حامد

جمكران اي منزل دلدار من جمكران تنها نشان يار من دل چو اقيانوس طولاني شده ديده ها ابري و باراني شده كارم از گريه گذشته جمكران شيشه عمرم شكسته جمكران من گداي تربت كوي توم حسرت ديدار مه روي توم هيچ مي داني چرا آشفته ام؟ از غم او چون غزل ها گفته ام كفتر جلد تو هستم جمكران حاجتم ده دل شكستم جمكران هر سه شنبه، پنج شنبه ،آمدم بي غذا و آب ،تشنه، آمدم آمدم اما نديدم يار خود چشم گردان در پي دلدار خود جمكران عشق مرا تو شاهدي جمكران تو خود گواه واحدي درد من پيشينه دارد جمكران قدمت ديرينه دارد جمكران من كه از هجرش چنين رنجيدم پرتوي رخسار دلبر ديدم در نگاهش من محبت ديدم با جسارت پاي او بوسيدم گرچه در عشقش همي ناپختم سر ديدارش به كس ناگفتم جمكران شايد گناهي كردم يا به نامحرم نگاهي كردم جمكران گو تا ببخشايد مرا در خيالم يك نظر يايد مرا طاقت دوري ندارم جمكران چشم بر پايش گذارم جمكران در دو عالم يك نگاه او بس است بي خيالش اين دل من بي كس است جمكران درد مرا درمان بكن رحم بر اين سيد گريان بكن گو فقط او كي مي آيد جمكران قامتش بينم كي شايد جمكران جان خود سازم فدايش جمكران تا ببوسم خاك پايش جمكران

اشو

سلام آقا پيام .مطلب جالبي بود مرسي. [گل]

نفس

تنم در تو (!) آغوش را طولانی تر کن ... اندکی بیشتر فقط ! یادت نرود , که میروی , پنجره را ببندی بگذار بماند بوی تنت بر من ... اندکـــی بیشتـــر فـــقـــط