payam
بسکتبال
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
گر می خواهی نویسنده: پیام قربانی - پنجشنبه ۱۳۸٥/۳/۱۸

گر می خواهی مرا می در هوا کن

        

وگر سیری ز من رفتم رها کن

               

بده می گر ننوشم در سرم ریز                 

 

وگر نیکو نگفتم ماجرا کن

  

مرا چون نی در اوردی به ناله    

             

چو چنگم خوش بساز و با نوا کن

 

اگر می زنی سیلیم چون دف           

         

که اوازی خوشی داری صدا کن

 

چو دف تسلیم کردم روی خود را       

 

بزن سیلی و رویم قفا کن

 

همی زاید ز دف و کف یک اواز               

 

اگر یک نیست از همشان جدا کن

 

حریف ان لبی ای نی شب و روز

               

یکی بوسه پی ما اقتضا کن

 

تو بوسه باره ای و جمله خواری   

            

نگیری پند اگر گویم سخا کن

 

شدن ای نی شکر ز افسون ان لب    

     

ز لب ای نیشکر رو شکر ها کن

 

نه شکر است این نوای خوش که داری  

 


در غم یار یار بایستی 

                     

یا غمم را کنار بایستی

 

زانچه کردم کنون پشیمانم     

           

دل امسال پار بایستی

 

تا درخت امید سبز شدی       

        

سایه ان بهار بایستی

  

دل من شیر بیشه را ماند   

                

شیر در مرغزار بایستی

 

تا بدانستی ز دشمن و دوست 

        

زندگانی دو بار بایستی  

 

ماهی جان ما که پیچان است   

     

بر لب جویبار بایستی  

 

چون رضای دل تو در غم ماست 

       

یک چه باشد هزار بایستی

 

صد هزاران سخن نهان دارم

     

گوش را گوشوار بایستی


 

  نظرات ()
پیام قربانی
............پیام قربانی هستم.......... متولد میانه(آذربایجان شرقی). اگه وقت داشتین پستهای دیگر را هم ببینید. ==================== برایت دعا میکنم که ای کاش خدا از تو بگیرد. هر آنچه را که خدا {را} از تو می گیرد. ==================== در زندگی خود هیچوقت چهار چیز را نشکنید : اعتماد، قول، ارتباط و قلب. شکسته شدن آنها صدائی ندارد ولی دردناک است. =================== پروفسور حسابی : جهان سوم جایی است که هر کس بخواهد مملکتش را آباد کند،خانه اش خراب می شود و هر کس که بخواهد خانه اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد. ====================
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :